سخن سردبیر

   64703

فاطمه مهسا کارآموزیان


جنگ آینده در خاورمیانه، جنگ «نفت» نیست بلکه بعلت گرمای روز افزون زمین بر اثر تغییرات اقلیمی و رشد فزاینده جمعیت؛ جنگ «آب» است. واقعیت این است که خاورمیانه آب کمی دارد. حدود سی سال است که منابع آبی منطقه خاورمیانه رو به کاهش گذاشته است بطوریکه منابع مشترک آبی موجود می توانند منبع مناقشه در خاورمیانه شوند. با وجود نقش حیاتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آب، متأسفانه هنوز هم به مصرف صحیح آب از سوی دولت ها و مصرف کنندگان توجهی نمی شود و سیاست های صحیح جهت برون رفت از بحران بکار گرفته نمی شود. شاید یک دلیل عدم همکاری بین دول خاورمیانه، تنش های سیاسی است که بین آنها وجود دارد. شایان ذکر است که در پنجاه سال گذشته 37 مورد خشونت بین کشورها بر سر آب گزارش شده که همه آنها جز 7 مورد مربوط به خاورمیانه می باشد. نکته بااهمیت این است که خسارت ناشی از کمبود آب بیشتر از خسارت ناشی از سایر مخاطرات مانند: سیل، زمین لرزه، طوفان و غیره می ­باشد به نحوی که اثرات ناشی از بحران آب در بخش­های مختلف: کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشت، روابط بین الملل ظاهر می شود. در صورتی که تمهیدات لازم برای مقابله با بحران آب اندیشیده نشود، این بحران اثرات جبران ناپذیری را دربرخواهد داشت. در ایران پانزده سال است که کشور به صورت مستمر با پدیده خشکسالی مواجه بوده و متأسفانه میزان بارندگی­ نسبت به سال های قبل بحرانی تر شده است. از سوی دیگر مقدار سرانه مصرف آب به شدت در حال افزایش است و همچنین، تقاضای آب در بخش کشاورزی، خانگی و صنعتی بیش از عرضه آن می باشد لذا زنگ­ خطر کم آبی به صدا درآمده و باید راهکارهای مناسب برای آن اندیشید و آن را با جدیت دنبال کرد.


نظر شما