انیمیشن آزار جنسی کودک

   57630

دکتر مهری نجات، متخصص اعصاب و روان، پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی و مدرس دانشگاه تهران


انیمیشن آزار جنسی کودک را والدین باید ببینند، نه کودکان. کودکان عینی عمل می کنند. قدرت تفکر انتزاعی ندارند. در تربیت جنسی کودک از ۶ ماهگی، ما با رفتارمان باید به آنها آموزش بدهیم تا در مواقع خطر توانایی عمل داشته باشند، نه نصحیت کنیم .بیان و نمایش این فیلم ها نه تنها به کودک کمک نکرده، بلکه باعث ترس و اختلال جنسی در آینده در آنها نیز می شویم. استفاده مکرر از جملاتی مثل مواظب باش، اطمینان نکن و خطرناک است؛ کودک شما را تبدیل به فرد اضطرابی می کند نه قدرتمند در برابر آسیبها!

مسئول اصلی این حوادث مسئولین و معلمان و بزرگسالان هستند که آموزش ندیده اند، نه کودکان. در حال حاضر، متأسفانه نه والدین و نه مربیان و غیره هیچکدام اطلاعات درستی در مورد تربیت جنسی در کودکی و نوجوانی ندارند و حتی بعضی افراد به ظاهر بااطلاع مطالب ناقص و نادرست را نشر می دهند که واقعا این مسائل دردآور است. اول یک تابو درست می کنیم بعد گرفتار مشکل که شدیم به هر نادرستی پناه می بریم. «پارافیلیا» یا «انحراف جنسی» همیشه بوده است، مثل انحرافات جنسی دیگر؛ ولی افراد جامعه ما  کسی از علایم آن اطلاع ندارد و حتی راههای پیشگیری و شناسایی آن را نمی دانند. فقط موجی از احساسات مدتی وجود دارد و تمام می شود. کاش این موارد آزار جنسی تلنگری برای آموزش سریع به والدین و مربیان و برنامه ریزان  و درمانگران بود.

 

 


نظر شما