گفتاردرمانی مشکلات کشاورزان را حل نمی کند

   58908


دکتر حسن کامران، نماینده محترم اصفهان در مجلس شورای اسلامی؛ نسبت به وضعیت موجود آبی در اصفهان اعتراض کرده و طی تذکری به وزیر نیرو گفتند که پاسخ شما صرفا گفتاردرمانی است. آب با دبی 16 متر مکعب در ثانیه وارد رودخانه می شود، زمانی که آب وارد تصفیه خانه می شود دبی آن 6 مترمکعب در ثانیه است، که به عبارتی 384 میلیون مترمکعب در سال می شود. توجه داشته باشید که اگر روزی یک میلیون مترمکعب در رودخانه آزاد کنند، دیگر مشکلی باقی نمی ماند؛ لذا آقای وزیر باید از مرحله گفتاردرمانی خارج شده و وارد مرحله ی عمل شوند. من تعجب می کنم که چرا می گویند آب نیست، آب هست. به هر حال کشاورزان ما منتظر هستند که امسال سهم آب پاییز خود را بگیرند و متأسفانه، سال گذشته سهم آب خود را برای کشت پاییزه نگرفته اند. 


نظر شما