درمان هالوکس والگوس

   58741

دکترحبیب رشادی، جراح متخصص استخوان و مفاصل (ارتوپد)-فلوشیپ زانو


انحراف شست پا پدیده شایعی است و در اغلب موارد در زنان اتفاق می افتد. کجی شست پا را «هالوکس والگوس» می نامند. «هالوکس» به معنای شست بوده و «والگوس» به معنای انحراف به سمت خارج است.  با شدید شدن انحراف شست، راه رفتن دشوار شده و بیمار دچار لنگش و درد مزمن شده و ممکن است سائیدگی مفصل بوجود آید. در اغلب موارد، انحراف شست پا بدون نیاز به عمل جراحی با انجام تمرینات ورزشی قابل درمان است. تمرینات شست پا مانند کشیدن و خم کردن آن می تواند به انعطاف، حرکت و استقامت ماهیچه هایی که انگشت شست شما را کنترل می کنند، کمک کند؛ ولی در نهایت با عمل جراحی به موقع مانع از آسیب به انگشتان  و تحمل درد می شوند.


نظر شما