آمار رسمی آموزش ‌و پرورش از اعتیاد دانش آموزان

   57754


منصور کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت که ۱۰۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور در معرض خطر اعتیاد هستند، به طوری که برخی از این دانش آموزان یا تجربه مصرف را داشته یا در معرض این آسیب قرار دارند. حدود ۱۰ هزار دانش آموز نیز از نظر اعتیاد در مرحله ‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.


نظر شما