نگاه جناحی به خانواده آسيب رسان است

   59090


فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: "نگاه سیاسی و جناحی به موضوع زنان و خانواده آسیب رسان است و باید از این نوع نگاه ها پرهیز کرد."

او در نشست مشاوران وزراء و نمایندگان دستگاه های اجرائی و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های کشور، کار در حوزه زنان را فراجناحی، فرابخشی و غیرسیاسی دانست و گفت که غیرسیاسی به این معنی نیست که ما دیدگاه سیاسی نداریم. وی تصریح کرد: شما مشاوران امور بانوان استانداری ها باید در این زمینه نقش هماهنگ کننده، نظارتی و راهبردی داشته باشید.

 


نظر شما