مفهوم اندوباتون درجراحی بازسازی رباط صلیبی یا متقاطع قدامی (ACL ) چیست؟

   42810

دکتر حبیب رشادی جراح ومتخصص ارتوپدی، تروما وآسیب های ورزشی و فلوشیپ جراحی زانو و آرتروسکوپی


در عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی، پزشک ارتوپد در محل رباط پاره شده، رباط دیگری را پیوند می زند. اتصال رباط پیوندی از بالا به استخوان ران و در پایین به استخوان درشت نی می باشد. با روش های مختلفی  اتصال رباط جدید به استخوان انجام می شود که رایج ترین روش  استفاده از پیچ و اندوباتون است. اندوباتون وسیله ایست که از یک قسمت فلزی شبیه به دکمه و یک ریسمان تشکیل شده است. استحکام رباط پیوندی به عوامل متعددی از جمله نوع رباط جایگزین (رباط پیوندی از نقاط مختلفی از بدن گرفته می شود که قدرت های مختلفی دارند)، روش اتصال رباط پیوندی به استخوان، بیماری های زمینه ایی فرد و مهارت جراح بستگی دارد که همه عوامل در نتیجه و استحکام رباط جایگزین تأثیرگذارند.

 

 

 


نظر شما