فرهنگ سازی برای احترام به ماهیت زن در جامعه

   43717

محمدرضا مهدوی، روانشناس بالینی


مشکل جامعه ما حجاب و عدم حضور بانوان در باشگاه های ورزشی نیست.  مشکل ما فقدان فرهنگ و فقدان یک نظام ارزشی برای نسل امروز است. فقدان یک نظام آموزشی و فرهنگ سازی برای احترام به ماهیت زن در جامعه است. من متأسفم که در خیلی مواقع شاهد این هستیم که خود زنان جامعه به حریم شخصی و ارزشهای انسانی خودشان هم احترام نمی گذارند. شدیدا اعتقاد دارم رشد و شکوفایی هر جامعه ای به فهم و شعور زنان آن جامعه بستگی دارد. آرزو دارم تمام بانوان ایران عزیز شاد و سلامت باشند.


نظر شما