چرا مردم ایران شاد نیستند؟

   43351


بر مبنای "گزارش جهانی شادی" در سال ۲۰۱۶، ایران از لحاظ شاخص‌های نشاط عمومی در میان ۱۵۷ کشور مورد بررسی و در رتبه ۱۰۵ قرار گرفت. بر اساس گزارش "آینده پژوهی ایران ۱۳۹۶" مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست ‌جمهوری، هم ۷۵ درصد از مردم دچار یأس و ناامیدی هستند. هند به لحاظ نسبت جمعیت و امکانات نتوانسته امکانات مورد نیاز مردمش را فراهم کند، اما مردم شادی دارد، یعنی در چهره مردمش حتی آن کسی که گدایی می‌ کند احساس غم و خشمی که در چهره و رفتار عمومی ایرانی‌ها می ‌بینید، مشاهده نمی ‌شود، اما عامل اصلی نبود نشاط اجتماعی در جامعه ایران چیست؟ آیا با پیروی از تحقیقات جهانی می ‌توان نبود حمایت اجتماعی را مهم ‌ترین عامل فقدان نشاط اجتماعی در کشور دانست؟

«مهدی ملک محمد» روانشناس با بیان شرایط متفاوت جامعه ایران، مهم ‌ترین عامل نبود نشاط اجتماعی در کشور را "احساس درماندگی" می ‌داند. به اعتقاد این روانشناس پیش ‌بینی ناپذیر بودن آینده و عدم کنترل مردم بر شرایط استرس زا، بوجود آورنده فضای ناامیدی در کشور است. این روانشناس با توضیح علت‌ های دور شدن فضای جامعه ایران از نشاط اجتماعی، ایجاد فضای اعتماد در جامعه و صداقت و مسئولیت پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات را راهکار مقابله با فضای یأس در جامعه و ایجاد نشاط اجتماعی می ‌داند.

منبع: کانال خبری زنان ایران

 

 


نظر شما