برخوردهای سلیقه ای برای محدودسازی زنان انطباقی با مبانی دینی ما ندارد

   41814


دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: "برخوردهای سلیقه ای و سوء استفاده از دین به منظور ایجاد محدودیت برای بانوان و اقوام هیچ نسبتی با مبانی دینی ما ندارند."

دکتر ابتکار در همایشی با عنوان "محرومیت های جنسیتی زنان و راهکارهای رفع آنها" که توسط انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد با بیان اینکه یکی از شاخص ترین برنامه های انقلاب اسلامی این بود که مشخص کرد انسان ها چه زن و چه مرد در سایه آزادی و احترام متقابل فرصت برابر برای حضور در عرصه های اجتماعی دارند، افزود: :در همین راستا دولت می کوشد تا فضای مناسب تری را برای ایفای نقش بانوان در این عرصه ها بوجود بیاورد."

وی خاطرنشان کرد که با اندیشه ورزی و مطالبه گری بویژه توسط دانشجویان می توانیم شاهد رشد و توسعه حضور برابر زنان در عرصه های اجتماعی باشیم.

 

 

 


نظر شما