اصلاح قانون خروج زنان نخبه از کشور/ هیچ منع قانونی برای حضور زنان در فضاهای ورزشی وجود ندارد

   42275


طیبه سیاوشی نماینده مجلس گفت که زنان نخبه فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی در صورتی که همسرانشان اجازه خروج از کشور را ندهند، دستگاه ذیربط می تواند این کار را انجام دهد. اگر دستگاه ذیربط نظری نداد آنها می‌توانند تا ۷۲ ساعت اجازه خروج خود را از طریق دادگاه بگیرند. وی همچنین افزود که هیچ منع قانونی برای حضور زنان در فضاهای ورزشی وجود ندارد و در لایحه اختیارات وزارت ورزش  به ایجاد شرایط مناسب برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها تأکید شده است.


نظر شما