ضلالت مدرن

   35766

مهدی محمدی، دبیر کانون فرهنگی بسام


للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن

مردان نصيبی از آنچه بدست می آورند دارند و زنان نيز از آنچه بدستمی آورند نصيبی دارند (ونبايد حقوق هيچ يک پايمال گردد). قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۳۲


بارها در شبکه های تلویزیونی، اجتماعی، کتب و از زبان بزرگان شنیده و خوانده ایم مرد و زن مکمل یکدیگر و از ابعاد متقابل برابر یکدیگرند. امروزه بسیاری از واژه ها آنچنان به وفور بیان شده که قبح و نادرستی خود را در کثرت استفاده عامیانه از دست داده است. «زن گرفتن»، بله درست است! می‌خواهیم دقایقی بر روی این واژه شیرین تأمل کنیم ولی تفسیر آن را بر عهده مخاطب قرار می ‌دهیم.

ازدواج، سنت دیرینه ای که از پیدایش انسان به عنوان امری اجتناب‌ ناپذیر بیان شده است. زمانی که شرایط پسری از ابعاد مالی، عقلی، تحصیلی و...برای تشکیل خانواده مهیا می ‌شود؛ پسر با جمله ی (وقت زن گرفتن ات شده) مواجه می شود و متقابلاً دختر با جمله ی (وقت شوهر دادنت شده). به نوع فعل و لحن جملات دقت کنید. چیزی که در جامعه ی امروزی ما رواج دارد، خواستگاری پسر از دختر می‌ باشد که بنا بر سنتهای قومی و منطقه ای رسم و رسوم خاص خود را دارد و اینجاست که دختر پس از جلسه ی خواستگاری نظر خود را اعلام می‌ کند که برای تمام جوانان آرزوی پاسخ مثبت را داریم.

در بیان مسأله فوق در نظر بنده باید تابوی درخواست ابتدایی، حتما از جانب پسر برداشته شود. تعداد کم و انگشت شماری داستان خواستگاری و ابراز علاقه از جانب دختر نسبت به پسر را خوانده ایم. قرار نیست مسأله (ابراز علاقه نخست دختر از پسر ) را موشکافی کنیم، چراکه خود مقوله ای طویل و پیچیده است؛ این موضوع مطرح شد تا ذهن شما نسبت به بحث اصلی آماده تر شود.

زن گرفتن.....

چرا می گوئیم برو زن بگیر؟ باید کلام خود و جامعه را تغییر دهیم هرچه سریعتر...

زن و مرد همانطور که در مقدمه گفته شد در بیان قرآن، ائمه، بزرگان و از همه مهمتر در بیان انسانیت با یکدیگر برابرند؛ اگر مرد حق ابراز نخست علاقه را دارد زن نیز این حق را دارد وهزاران مثال این چنین.

اما در بیان امروزی ظلمی به بانوان شده که کمتر کسی به آن دقت می کند و حتی کمتر خانمی نسبت به آن حساسیت نشان می دهد، چرا می گوییم زن گرفتن! مگر غیر این است که زن نیز روح دارد. زن نیز احساس دارد و زن نیز عقل و اختیار! پس چرا همانند یک کالا در مورد ایشان حرف می‌ زنیم ؟ فعل گرفتن در لغت به معنای تسخیر کردن و به دست آوردن بیان شده است، این یعنی سلب قدرت انتخاب و آزادی زن.

این مسأله آنقدر ایهام برانگیز است که یقینا آمار منتقدین و تأیید کنندگان مختلفی خواهد داشت. به جای ادامه حیات این واژه باید صورت مسأله حل شود و واژه صحیح و درست آن استفاده گردد، (ازدواج کردن / انتخاب همسر)، این دو اصطلاح سیقل خورده و بسیار بهتر از استفاده واژه ی زن گرفتن است. جامعه کنونی با سطح فرهنگ و علم بالا هم گاهی دچار غفلت هایی می شود که بذر گیاه هرز را در خود می‌ پروراند. روشنفکران و ایدیولوژیست های جامعه باید در حرف به حرف جملاتی که در زبان عامیانه کثرت یافته پژوهش و تفسیر دقیق داشته باشند. «ضلالت مدرن»، واژه ایست که می توان به صدها عنوان این چنین ارجاع داد. نقطه گلایه از خانم هاست. واضح تر بیان کنیم: فرض کنید معلمی نام دانش آموزی را صدها بار اشتباه مطرح می کند حال چه عمدا چه سهوا، اما این طرح غلط از نام فرد در ذهن سایر دانش آموزان کلاس نقطه ای مرکزی برای شروع تمسخرها خواهد بود و تا زمانی که فرد خودش اعتراضی نکند این روند ادامه خواهد داشت. خانم ها همان طور که به سایر مسائل مربوط به خود حساسیت نشان می‌ دهند باید به ادبیاتی که نسبت به ایشان استفاده می ‌شود نیز ملاحظات را داشته باشند.همین طور اساتید و قلم داران فرهنگی جامعه باید با مطرح کردن چنین مسأله ای درصدد رفع این ادبیات نادرست و اصلاح آن باشند.

 


نظر شما