توصیه های پزشکی

   36436

پرفسور سروش سرداری، استاد بخش بیوتکنولوژی پزشکی انستیتو پاستور ایران


آیا میدانستید:

بدن انسان دارای قابلیت درمان و تنظیم خود است. با توجه به اینکه درد یک‌ مکانیسم دفاعی است، مصرف بی رویه و زیاد برخی داروها از دسته ضد دردها می تواند غیر ضروری تلفی گردد. این مهم وقتی که به عوارض داروها توجه شود، جلوه بیشتری پیدا می کند. خود بنده به عنوان فردی از گروه پزشکی، با اولویت ترین گروه دارویی را که در ‌بیماری های روزمره زندگی به عنوان شاخص قابل مصرف می دانم، آنتی بیوتیکها هستند. در نهایت، اولویت و نوع مصرف دارویی شما بایستی با مشورت با پزشک تعیین گردد.

 

آیا میدانستید:

بدن انسان دارای مکانیسم های تنظیم اشتها و وزن است. ‌رژیم غذایی لاغری به صورت سرخود، غالبا شدید و تنظیم نشده است. افراد در طول این رژیم ها دچار گرسنگی روانی می شوند و غالبا پس از یک دوره زمانی کوتاه، رژیم را حتی برای چند روز میشکنند تا جبران گرسنگی روانی را کرده و طی این مدت به صورت فزاینده ایی از موادغذایی چرب و شیرین به میزان و حجم فراوان مصرف می کنند. این رفتار به صورت مخفیانه و یا با توجیه اینکه: حالا در سفر اشکال ندارد یا در روز جمعه اشکال ندارد همراه است. از ابتدا بایستی رژیم ملایم و حساب شده گرفت که گرسنگی روانی رخ ندهد.

 


نظر شما