حلقه گمشده در سه گانه ی مردم، بحران و حاکمیت

   25520

دکتر سید حسین حسینی نورزاد- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران


اعتماد، اطمینان و آرامش از لوازم اصلی مدیریت در شرایط بحرانی است. اعتماد مردم به حاکمیت، اطمینان حاکمیت به مردم و آرامش در آحاد مردم و مدیران. زمانی می توانیم به مدیریت بحران فکر کنیم که نه تنها بدنه مدیریت کشور بلکه آحاد جامعه از زندگی و مدیریت در شرایط عادی نمره خوبی گرفته باشند. تعارف را کنار بگذاریم. ما که با سوء مدیریت و بد رفتاری در شرایط عادی با دست خودمان بحران می سازیم (مثل همین بحران آلودگی هوا) چطور می خواهیم شرایط بحرانی را که رویکردی چابک، یکپارچه و همه جانبه می طلبد مدیریت کنیم؟ با این اوضاع، «مدیریت بحران» بیشتر شبیه یک طنز است. پس چه باید کرد؟ واقعا راهی جز استفاده از درس آموخته های جوامع دیگر، مشاوره در امور با متخصصین (داخلی و بین المللی) و مهم تر از همه عمل به پند استاد بزرگوار آقای دکتر شفیعی کدکنی نداریم که «هر کس از آنجا که هست یک گام فراتر آید»، اگر موافق نیستید؛ خودتان را برای روزها و شب های سخت آماده کنید.


نظر شما