بحران آبی یکی از دغدغه های کشاورزان اصفهانی

   35858


طی سالهای اخیر، بحران آبی یکی از دغدغه های کشاورزان اصفهانی به ویژه کشاورزان شرق اصفهان و حقآبه داران بوده و هست، لذا جلسه ای در تاریخ 29/8/96 با حضور وزیر محترم نیرو، معاونین و حدود پنجاه نفر از کشاورزان شرق اصفهان بنا به درخواست نماینده محترم اصفهان جناب آقای دکتر حسن کامران جهت پیگیری مطالبات مردمی تشکیل شد و پس از یک گفتگوی 3 ساعته؛ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- در مورد آب پاییز جلسه ای با نمایندگان کشاورزان شرق و غرب و نماینده محترم اصفهان جناب آقای دکتر حسن کامران مورخه 4/9/96 در دفتر برادر محترم جناب آقای احسائی تشکیل و میزان آب حقآبه داران جهت شورای هماهنگی رهاسازی آب پاییز مشخص گردید.

2- افزایش اعتبار در بودجه 97

3- ردیف دار کردن تونل گلاب در بودجه ی 97

4- اصلاح تعرفه برق جهت

6- حفظ میزان آب چاهها و سهم برداشت از آن

لازم به ذکر است که جناب آقای دکتر کامران به عنوان رئیس کمیته ی آب از سوی رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور جناب آقای محمد جواد کولیوند منصوب شدند تا با استفاده از تجربیات، پشتکار و دلسوزی همیشگی شان پیگیری امور مربوطه به نحو احسن انجام گیرد.

همچنین، با پیگیری های دکتر حسن کامران در نهاد ریاست جمهوری، در جلسه هیأت دولت به ریاست دکتر روحانی 250 میلیارد ریال برای جبران خسارات، رفع کمبود منابع آبی، ساماندهی وضعیت قنوات و رودخانه زاینده رود در شرق اصفهان اختصاص داده شد. 


نظر شما