توصیه پزشکی

   18540

دکتر سروش سرداری، دانشیار بخش بیوتکنولوژی پزشکی انستیتو پاستور ایران


آیا می دانستید:

o       مصرف هویج با شیر یا با بستنی و موادی که کمی چربی داشته باشند، می تواند به جذب ویتامین A موجود در هویج کمک کند.

o       مصرف چای با غذا یا بلافاصله پس از غذا می تواند جذب آهن موجود در غذا را کمتر کند. این اتفاق به دلیل تانن ها و مواد فنلی موجود در چای است.


نظر شما