سوء استفاده فرقه ها از مدیتیشن

   18957


انجام «مدیتیشن» ممکن است همیشه مفید نباشد. انواع مختلفی از مدیتیشن توسط افراد، گروه ها و فرقه های متعدد ارائه شده است. بسیاری از فرقه ها تعهدات و شرایط عضویت خاصی دارند که تنها بعد از مدت زمان معینی بر اعضاء آشکار می گردد. آنهایی که دوره های مقدماتی مدیتیشن را در فرقه ها می گذرانند، احتمالا از آنچه که قرار است در آینده و در طی تمرینات فرقه ای برایشان پیش آید، اطلاع کمی داشته یا هیچ اطلاعی ندارند. به تازه واردان حقیقت گفته نمی شود. افراد از برنامه ریزی هایی که فرقه ها در راستای فرآیند جذب و مجاب سازی شان انجام می دهند، بی خبرند. در برخی فرقه ها گفته می شود که از افرادی که مدیتیشن نمی کنند، فاصله بگیرید؛ زیرا این افراد در سطح پایین تری از آگاهی و شعور نسبت به سایر اعضاء قرار دارند و ممکن است اثرات مطلوب مدیتیشن شما را از بین ببرند. اعضای فرقه ها سایرین را موجوداتی پست می دانند که وجودشان می تواند وضعیت یک مدیتیشن کننده را تهدید کند و بنابراین، تشویق می شوند تا از خانواده و دوستانی که مدیتیشن نمی کنند، دوری کنند. تحقیقات نشان می دهد که افراد در شرایط تخریبی مجبور به ادامه تمرینات مدیتیشن گروه شده اند. برخی افراد توان کار کردن خود را از دست داده بودند و قادر نبودند تا اوضاع را کنترل کنند. طبق بررسی ها، انجام تمرینات پیوسته و طولانی مدت مدیتیشن موجب بروز مشکلات روانی جدی از افسردگی گرفته تا فروپاشی روانی شده است. مجموعه مطالعات یک روانشناس در انسیتوی تحقیقات استانفورد بنام "لئون اوتیس" نشان داد که به رغم  تبلیغات گسترده ای که توسط یک سازمان مدیتیشن انجام شده بود، این قبیل تمرینات عوارض نامطلوبی بر روی برخی افراد از خود به جای گذاشته است. مدیتیشن کنندگان گفته اند که در اثر انجام تمرینات مدیتیشن آنان هیجان زده، سردرگم، عصبانی و افسرده شده و یا از زمانی که مدیتاسیون را شروع کرده اند، منزوی شده اند. پرفسور دیگری بنام "مایکل پرسینگر" دریافت که برخی افراد در اثر انجام تکنیک های مختلف مدیتیشن علائمی مثل: غیرعادی شنیدن اصوات، احساس لرز و رفتارهای غیرارادی دیگری را تجربه کرده اند. دو محقق به نام های "مایکل مورفی" و "استیون دونوان" متوجه شدند، افرادی که در این تمرینات پیشرفت بیشتری دارند، پیشنهاد پذیرتر هستند. باید گفت که حس پذیرش بالا در این افراد خطر از دست دادن اختیارات فردی شان را در تعایم فرقه ای به دنبال خواهد داشت. در ایالات متحده، عده ای برای خسارتی که در نتیجه شرکت در برنامه های مدیتیشن متحمل شده اند، دعاوی حقوقی اقامه کرده اند.نظر شما