افزایش امنیت غذایی با بکارگیری نانوذرات

   19610

دکتر غلامرضا شریفی، متخصص بیوتکنولوژی کشاورزی-استاد دانشگاه


امروزه یکی از چالش‌های پیش روی بشر، تقاضای رو به رشد موادغذایی است که ذهن بسیاری از محققین و دانشمندان را به خود مشغول نموده است. یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت رفع معضل یاد شده استفاده از نانوذرات به عنوان کود و آفت‌ کش است. نانوفارم، یک کنسرسیوم تحقیقاتی متشکل از دانشگاه‌های «Carnegie Mellon» و «Kentucky» و «Vienna» و «Aveiro» بوده که با هدف بررسی تأثیر نانوذرات بر کشاورزی آغاز به کار نموده است. این چهار دانشگاه با تأمین بودجه مورد نیاز این پروژه تحقیقاتی از سوی بنیادهای ملی علوم کشورهای خود، به دنبال پاسخ این پرسش خواهند بود که چگونه نانوذرات می‌ تواند موجب تحول اساسی در تولید مواد غذایی گردد؟

پروفسور «گرگ لوری»، از پژوهشگران اصلی پروژه نانوفارم، با تأکید بر این که کمتر از 5 درصد آفت‌کش‌های بکار گرفته شده، جذب گیاه شده و مابقی وارد محیط زیست می ‌شود، گفت: "آنچه در پروژه نانوفارم انجام می ‌گیرد، درک و بررسی تعاملات نانوذرات و گیاهان بوده تا از این طریق بتوان برخی کاربردهای آتی نانوذرات را شناسایی نمود. با توجه به جذب بسیار کم آفت‌کش‌ها و کودهای تزریق شده معمول از سوی گیاه و مضرات این مواد برای محیط زیست، استفاده از نانوذرات می‌ تواند علاوه بر افزایش قابل توجه جذب مواد لازم برای رشد گیاه، آسیب‌های زیست ‌محیطی را نیز به حداقل برساند.  با توجه به قابلیت نانوذرات در جذب آهسته و بلندمدت مواد شیمیایی، این فناوری می‌ تواند تحولی شگرف در تولید موادغذایی ایجاد نماید که با توجه به کمبود موادغذایی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می ‌تواند جهت تأمین امنیت غذایی جوامع بکار رود.


نظر شما