بکارگیری زنان در بخش های مدیریتی وزارت ورزش و جوانان

   19083

دکتر حسن کامران، نماینده مجلس و استاد دانشگاه تهران


دکتر حسن کامران، نماینده ی مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ورزش را الزامی دانست و تأکید کرد که اجرای قانون یک تکلیف شرعی است و عدم اجرای آن گناه کبیره است، به همین دلیل در عرصه ورزش همانند دیگر عرصه ها باید به هرآنچه در قانون آمده عمل شود. ایشان اجرای قانون در عدم استفاده از بازنشستگان را ضروری دانست و گفت: "آنچه مسلم است، همه ملزم به اجرای قانون هستیم که در غیر این صورت گناه کبیره مرتکب شده ایم؛ بنابراین ضرورت دارد که وزارت ورزش و جوانان نیز در اجرای این قانون بدون در نظر گرفتن برخی مصلحت ها اقدام کند .دکتر کامران عمر مفید مدیریتی را مورد توجه قرار داده و خاطر نشان ساخت که هر کسی عمر مفیدی دارد و طبیعی است که با اتمام عمر مفید مدیریتی دیگر کارآیی لازم را نخواهد داشت، بنابراین باید به جوان ها میدان داد و به آنها اعتماد کرد و از تخصص و توانمندی های آنها بهره برد. وی با اشاره به اهمیت و نقش فدراسیون ها در توسعه ورزش کشور اظهار داشت: "اجرای این قانون در فدراسیون ها نیز اهمیت خاصی دارد، چرا که فدراسیونها متولی رشته های ورزشی در کشور هستند و می توانند با تفکرات جدید ورزش ایران را بیشتر به سمت موفقیت هدایت کنند."

نماینده مردم اصفهان توانمندی جوانان در عرصه ورزش را نیز مورد توجه قرار داد و توضیح داد: "بسیاری از جوانان در عرصه ورزش هم تحصیلات مرتبط دارند و از طرفی در رشته های ورزشی خود هم از تخصص لازم برخوردارند، به همین دلیل قطعا هم دغدغه دارند و هم از توانایی، انگیزه و تخصص لازم برای مدیریت در فدراسیون ها برخوردارند که شایسته است از حضور آنها بهره بگیریم؛ چراکه به سود ورزش کشور است.

دکتر کامران توانمندی بانوان در مدیریت را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: "آنچه مسلم است توانمندی ملاک ارزیابی افراد در پست های مختلف مدیرتی است، بنابراین نباید شایستگی بانوان را در این زمینه نادیده بگیریم و از افراد توانمند در بخش های مدیرتی بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها استفاده کنیم. این مهم در وزارت ورزش و جوانان به خوبی توسط دکتر سلطانی فر محقق شده و میدان دادن به بانوان در حوزه مدیرتی اتفاق خوبی در عرصه ورزش است."

 

 

 

 

 

 


نظر شما