هنر دلیل نشاط و تاب آوری بهتر جامعه در برابر آسيب های اجتماعی

   18378


معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، در جلسه كارگروه فرهنگ و هنر گفت: "هنر، علاوه بر آنکه سبب نشاط جامعه است؛ در انتقال مفاهیم و تغییر رویکردها نقشی بی بدیل دارد و از مؤلفه های مؤثر بر افکار و رفتار بشر است." به گزارش پايگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، در این جلسه كه با حضور دكتر «فاطمه راكعی» دبير كارگروه، دكتر «نيره نوری» مسئول كارگروه و تعدادی از هنرمندان برگزار شد، نگاه به وضعیت زنان از دریچه هنر و بهره مندی از ابزارهای فرهنگی و هنری برای پرداختن به موضوعات مهم؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. «معصومه ابتکار» با تأکید بر زبان گویای هنر در جریان سازی اجتماعی، بهره مندی صحیح و فراگیر از فرهنگ و هنر را سبب تاب آوری جامعه در مقابل آسیب های اجتماعی دانست. وی تأکید کرد که هنر از جمله زمینه های مستعد برای رفع مشكلات زنان، توزیع نگاه متعادل جنسيتی در قالب جريان سازی های اجتماعی است که بهره مندی از توان و ذهن فعال هنرمندان می تواند به آن کمک کند.

سپس دكتر «فاطمه راكعی» با اظهار خرسندی از همكاری با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، اظهار داشت که از طريق اين كارگروه ضمن آشنايی با مشكلات زنان هنرمند، پيشنهادات آنها را برای بهبود وضعيت در زمينه های مختلف هنری دريافت می كنيم .دبیر کارگروه هنر و فرهنگ افزود: "اميد است با علاقه و توجهی كه سركار خانم دكتر ابتكار همواره به هنر و هنرمندان داشته اند، بتوانيم در رفع كاستی ها و پيشبرد اهداف و برنامه های اصيل هنری، به ويژه در حوزه هنر زنان گام های بلندتری برداريم." در اين جلسه خانم ها «تهمينه ميلانی» و «مهتاب كرامتی» به مشكلات پيش روی فيلمسازان و هنرمندان حوزه مسائل زنان اشاره كردند. ديگر هنرمندان نیز به طرح موانع ساختاری در خصوص فعاليت نويسندگان، شاعران،‌ نقاشان و مشكلات پيش روی زنان كارآفرين در حوزه های مربوط به صنايع دستی پرداختند.


نظر شما