امنیت غذایی ایران در یک نگاه

   17996

دکتر غلامرضا شریفی، متخصص بیوتکنولوژی و استاد دانشگاه


کشور ایران واقع در آسیای غربی، در نزدیکی خلیج عمان، خلیج فارس و دریای خزر قرار دارد و مساحتی برابر با 1636 میلیون کیلومتر مربع را پوشش می دهد. ایران با کشورهای افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، پاکستان، ترکیه و ترکمنستان هم مرز است. کشور ما دارای حدود 14 درصد زمین زراعی، 8 درصد جنگل، 55 درصد زمین غیرقابل کشت و 23 درصد بیابان است. حدود نیمی از کشور هم کوهستانی است. ایران جمعیتی بالغ بر 78 میلیون نفر دارد که 70.8 درصد از جمعیتش در مناطق شهری زندگی می کنند که رشد سالیانه آن 1/9 درصد است. تنها 29.2 درصد باقی مانده در مناطق روستائی زندگی می کنند که نرخ رشد سالانه آنها  0.9 درصد است. در ایران کشاورزی به طور غالب رواج دارد، در نتیجه سیاست ها و برنامه های جمعیتی مؤثر در این راستا درنظر گرفته شده است. ساختار اصلی بخش کشاورزی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است که سایر نهادهای دولتی از قبیل: سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و وزارت کشور مسئولیت های مربوط به امنیت غذایی را برعهده دارند. «فائو» هم ممکن است از فعالیتهای این نهادها حمایت کند. ایجاد امنیت غذایی در ایران یکی از اولویت های مهم ملی است که به دنبال آن افزایش بهره وری داخلی و خودکفایی در کالاهای اساسی به همراه خواهد داشت. در دسترس بودن موادغذایی نشانه ی افزایش ظرفیت تولید و در نتیجه پیشرفت کشور است. با این حال تولید به اندازه ی کافی پاسخگوی نیاز داخلی کشور نیست و تنها راه آن واردات موادغذایی برای جبران کمبود است. دسترسی محدود به غذای کافی با درآمد نامناسب مربوط به بخش های خاصی از مناطق شهری و روستایی است. حمایت مناطق روستایی به منظور بهبود بهره وری به طور خاص با آموزش کشاورزان که گاه سالخورده و یا کم سواد هستند و قرار دادن نهاده ها در اختیار آنان صورت می گیرد.

 


نظر شما