به اعتلای کشورمان معتقدیم

نتایج اولیه و رسمی آرا: پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار رای، جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار رای

آبتاب رأی‌گیری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت ۸ صبح جمعه هشتم تیرماه در بیش از ۵۸ هزار شعبه داخل کشور و هم‌چنین ۳۴۴ شعبه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان آغاز شد.

طبق اعلام سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور:

– در ساعت ۳:۳۰ بامداد، ۷۰۰۳ شعبه از ۱۱۶ شهرستان معادل ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۶۶ برگه رای ماخوذه شمارش شده است.

– در ساعت ۴ بامداد، ۱۱۴۲۵ شعبه از ۱۸۰ شهرستان معادل ۳ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۲۴۸ برگه رای ماخوذه شمارش شده است.

– در ساعت ۴:۳۰ بامداد، ۱۷۰۳۸ شعبه از ۲۵۰ شهرستان معادل ۵ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۸۰۵ برگه رای ماخوذه شمارش شده است.

آمار رای نامزد‌ها به شرح ذیل است:

نامزد انتخاباتی میزان آراء اولیه

مسعود پزشکیان ۲۴۱۰۷۶۰

سعید جلیلی ۲۴۰۸۰۷۹

محمدباقر قالیباف ۷۸۰۲۰۲

مصطفی پورمحمدی ۴۰۴۲۸

تکمیلی// چهارمین آمار تجمیعی وزارت کشور

از مجموع ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۴۱ رای ماخوذه.  

سعید جلیلی با ۳ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۹۱ رای نفر اول.  

مسعود پزشکیان با ۳ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۹۱ رای، نفر دوم 

و محمدباقر قالیباف با یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۶۵۹ رای، نفر سوم است.

تکمیلی / تازه‌ترین نتایج رسمیِ انتخابات اعلام شد

کل آرای شمارش‌شده: ۱۰.۳۶۶.۴۱۰ رأی

سعید جلیلی: ۴.۲۶۶.۳۸۶ رأی

مسعود پزشکیان: ۴.۲۴۴.۸۱۵ رأی

محمدباقر قالیباف: ۱.۳۸۵.۰۸۳ رأی

مصطفی پورمحمدی: ۸۰.۵۰۶ رأی

تکمیلی // نتایج رسمیِ انتخابات تا ساعت ۰۶:۴۵ دقیقه:

تعرفه‌های شمارش شده: ۱۲.۰۵۸.۸۴۳

مسعود پزشکیان: ۵.۰۰۰.۳۵۴ رای

سعید جلیلی: ۴.۸۷۵.۲۶۹ رای

محمد باقر قالیباف: ۱.۶۲۰.۶۲۸ رای

مصطفی پورمحمدی: ۹۵.۱۷۲ رای

ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه، هفتمین نتایج رسمی انتخابات:

تعداد کل آرای ماخوذه: ۱۴۰۷۰۴۶۲

مسعود پزشکیان: ۵۹۵۵۷۸۱

سعید جلیلی: ۵۵۶۰۳۲۱

محمدباقر قالیباف: ۱۸۹۱۳۸۵

مصطفی پورمحمدی: ۱۱۱۹۶۷

ساعت ۹:۴۲؛ نتایج جدید شمارش آرا تا این لحظه

کل آرای شمارش‌شده: ۱۹.۰۶۹.۷۱۳ رأی

مسعود پزشکیان: ۸.۳۰۲.۵۷۷ رأی

سعید جلیلی: ۷.۱۸۹.۷۵۶ رأی

محمدباقر قالیباف: ۲.۶۷۶.۵۱۲ رأی

مصطفی پورمحمدی: ۱۵۸.۳۱۴ رأی

ساعت ۱۱:۳۵؛ نتایج جدید رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری

کل آرای شمارش‌شده:  ۲۴۷۳۵۱۸۵ رأی
مسعود پزشکیان: ۱۰۴۱۵۱۹۱
سعید جلیلی: ۹۴۷۳۲۹۸
محمدباقر قالیباف: ۳۳۸۳۳۴۰
مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶۳۹۷

Email
چاپ
آخرین اخبار