به اعتلای کشورمان معتقدیم

حسین انتظامی: نامزدهای پوششی دستمزدهای خوبی می گیرند

آبتابحسین انتظامی فعال رسانه‌ای و از کارشناسان میزگرد فرهنگی تبلیغات تلویزیون، در صفحه اجتماعی ایکس نوشت:

کاش قانون انتخابات به شکلی بود که اجازه انصراف به نامزدهای تایید شده نمی داد. اینجوری بساط نامزدهای پوششی و تخریبی که دستمزدهای خوبی هم می گیرند، جمع می شد.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ