به اعتلای کشورمان معتقدیم

حمایت حزب اعتدال از پزشکیان در انتخابات

آبتاب– سخنگوی حزب اعتدال گفت: در دیداری که اعضای حزب اعتدال با آقای پزشکیان برقرار کردند، مقرر شد تا کلیه ظرفیت های بالقوه حزب در جهت پیروزی دکتر مسعود پزشکیان در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به کار گرفته شود.

جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفت و گویی، با اشاره به برنامه ریزی های انتخاباتی این حزب خاطرنشان کرد: در دیداری که اعضای حزب اعتدال با آقای پزشکیان برقرار کردند، مقرر شد تا کلیه ظرفیت های بالقوه حزب در جهت پیروزی دکتر مسعود پزشکیان در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به کار گرفته شود.

وی در ادامه گفت: آقای پزشکیان هم از این موضوع استقبال کردند و آقای سید علی آقازاده به عنوان رییس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه و مسئول هماهنگی با ستاد مرکزی دکتر پزشکیان معرفی شد.

 

Email
چاپ