به اعتلای کشورمان معتقدیم

خبر رسمی؛ پزشکیان، قالیباف، جلیلی، قاضی‌زاده‌هاشمی، پورمحمدی و زاکانی تایید شدند

آبتاب شش کاندیدای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان عبارتند از پزشکیان، قالیباف، جلیلی، قاضی‌زاده‌هاشمی، پورمحمدی و زاکانی.
Email
چاپ