به اعتلای کشورمان معتقدیم

جبههٔ اصلاحات کاندیدا‌های خود را معرفی کرد

آبتاب عضو جبهۀ اصلاحات نوشت: در نشست مجمع عمومی عباس آخوندی با ۲۶ رای، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان نیز هر کدام با ۲۴ رای ۳ کاندیدای جبههٔ اصلاحات انتخاب شدند.
به گزارش همشهری آنلاین، بر این اساس، محمود صادقی و حمیده زرآبادی هم نتوانستند حدنصاب آرا را به‌دست بیاورند.

جبههٔ اصلاحات کاندیدا‌های خود را معرفی کرد

Email
چاپ