به اعتلای کشورمان معتقدیم

فرهیختگان: میانگین سنی ۲۸ نفر از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۶۵ سال است

آبتاب– فرهیختگان نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۸۰ داوطلب انتخابات آتی، ۴۸ نفر در دستگاه‌های اجرایی مختلف مسئولیت اجرایی داشته‌اند. رئیس‌جمهور سابق، شهردار سابق و فعلی، استاندار، وزیر وزارتخانه‌های مختلف و… از جمله مسئولیت‌های اجرایی است که ۴۸ نفر از داوطلبان در آن سابقه داشته‌اند.  

بررسی سِنی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد میانگین ۸۰ نفر داوطلبان انتخابات آتی حدود ۶۲ سال است.  بین داوطلبان، ۲۸ نفر سنی بیش از ۶۵ سال دارند.  

در بین ۸۰ نفر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری، ۲۸ نفر چهره‌های سیاسی و بعضا چهره‌های علمی شناخته‌شده‌تر هستند.

Email
چاپ