به اعتلای کشورمان معتقدیم

رئیس سازمان محیط زیست: یک قسمت از حقابه هیرمند رهاسازی شده

آبتاب– رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد که یک قسمت از حقابه هیرمند رهاسازی شده است.

علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه جلسه هیات دولت گفت یک قسمت از حقابه هیرمند رهاسازی شده؛ بقیه رهاسازی اگر بارش‌ها به همین روال ادامه داشته باشد اتفاق خواهد افتاد.

Email
چاپ