به اعتلای کشورمان معتقدیم

آخرین بازمانده خاندان امیر کبیر درگذشت

آبتاب زهراسلطان شاهزاده عزت السلطنه نوه دختری مظفرالدین شاه قاجار، آخرین بازمانده خاندان امیر کبیر بعد از سپری کردن یک قرن در این دنیا روزهای آخر زندگی خود را در یکی از آسایشگاه های استان البرز گذراند و در پاییز سال گذشته دیده از جهان فرو بست.

به گزارش خبرنگار مهر، وی به علت کهولت سن در روزهای پایانی عمرش تشخیص بسیاری از موضوعات برایش دشوار بود. خبر مرگ این بانو بعد از گذشت چندین ماه منتشر شده است. 

در آخرین گزارشی که چندین سال پیش از وی منتشر شد، آمده بود، وی به بیماری وسواس دچار است و تجربه آسایش زندگی گذشته اش، اکنون زندگی را در یک آسایشگاه برای وی سخت نموده است. 

مسئولین آسایشگاه محل نگهداری وی واقع در منطقه گلشهر کرج از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری کردند.

Email
چاپ