به اعتلای کشورمان معتقدیم

جای خالی زنان در هیات‌ رئیسه مجلس

آبتاب هیات‌رییسه مجلس دوازدهم انتخاب شد اما نام هیچ‌یک از ۱۴ منتخب زن مجلس در ترکیب هیات‌رییسه دیده نمی‌شود.

به گزارش مهر، انتخابات هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه اول مجلس دوازدهم برگزار و ۱۲ عضو هیات‌رییسه این دوره مجلس مشخص شدند. ترکیب ۱۲ نفره هیات‌ رییسه مجلس شامل رییس، دو نایب‌ رییس، ۶ دبیر و ۳ ناظر است.

در این دوره از مجلس ۱۴ نماینده زن داریم؛ این در حالی است که در دوره اول تا سوم مجلس ۴ زن، دوره چهارم ۹ زن، دوره پنجم ۱۴ زن، دوره ششم ۱۳ زن، دوره هفتم ۱۳ زن، دوره هشتم ۸ زن، دوره نهم ۹ زن، دوره دهم ۱۷ زن و دوره یازدهم ۱۶ زن به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور داشتند.

در جریان برگزاری انتخابات هیات‌ رییسه مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول، ۳ منتخب زن کاندیدای دبیری هیات‌رییسه مجلس بودند که در نهایت نتوانستند هیچ‌یک از ۶ کرسی دبیری هیات‌رییسه مجلس را به دست آورند.

همچنین دو منتخب زن مجلس کاندیدای ناظری هیات‌ رییسه مجلس بودند که باز هم نتوانستند هیچ‌یک از ۳ کرسی ناظری هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند.

البته انتخابات هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی هر سال برگزار می‌شود و امکان دارد زنان مجلس در سال‌های آینده به هیات‌رییسه مجلس راه یابند، با وجود این، نکته قابل تأمل آن است که در بررسی اعضای هیات‌رییسه‌های مجلس‌های پیشین، تنها نام یک زن یعنی «سهیلا جلودارزاده» دیده می‌شود؛ او سابقه نمایندگی مجلس در ادوار پنجم، ششم، هفتم و دهم را در کارنامه خود دارد و در دوره ششم به مدت ۴ سال عضو هیات‌رییسه (به عنوان منشی) بود.

با همه این تفاسیر، زنان مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم باید علت عدم راهیابی خود به هیات‌رییسه مجلس را ارزیابی کرده و با فعالیت بیشتر در مجلس و به ویژه فراکسیون زنان، خواستار حضور خود در جایگاه هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی شوند تا بلکه در سال‌های آتی زنان هم سهمی از ۱۲ کرسی هیات‌رییسه مجلس داشته باشند.

 

Email
چاپ