به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / بازدید دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز از مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری -سیدکمال الدین میرعباسی- بازدید دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز از مراکز آسایشگاه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ