به اعتلای کشورمان معتقدیم

اولین تصمیمات هیئت دولت به ریاست محمد مخبر

آبتاب– جلسه‌ای فوق‌العاده در هیئت دولت با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و در آن به تصمیم‌گیری در خصوص چند مسئله مهم پرداخته شد.

اولین تصمیمات هیئت دولت به ریاست محمد مخبر به شرح زیر است:

-امتحانات در مدارس طبق روال برگزار می‌شود

-منصوری مسئول کمیتۀ اجرایی شد

-تشکیل ۶ کمیته اجرایی برای برگزاری مراسم تشییع

-تشکیل کمیته اقتصادی برای مدیریت متمرکز بازار

Email
چاپ