به اعتلای کشورمان معتقدیم

آشنا: دولت انکار نباشید

آبتابحسام الدین آشنا در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دولت سیزدهم در توئیتی نوشت: “دولت انکار” نباشید. تحریم های سهمگین خارجی را به رسمیت بشناسید و برای رفع آن واقعا تلاش کنید. خداوند این ملت را به شما سپرده‌است و شما مسئول تک تک اتفاقات خوب و بد هستید.

آشنا: دولت انکار نباشید

Email
چاپ
آخرین اخبار