به اعتلای کشورمان معتقدیم

پارلمان فرانسه به درخواست هنرپیشه سرشناس در مورد آزارهای جنسی در سینما تحقیق می‌کند

آبتاب مجلس ملی فرانسه روز پنجشنبه با ایجاد کمیته تحقیق در مورد ابعاد اذیت و آزار جنسی در صنعت سینمای این کشور موافقت کرد.

یورونیوز نوشت: این کمیته قرار است در مورد خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت در دنیای سینمای فرانسه تحقیق و تفحص کند. جودیت گودرش، هنرپیشه فرانسوی که چند ماه پیش دو کارگردان سرشناس این کشور را متهم به سوءاستفاده جنسی کرد خواستار تشکیل کمیته تحقیق در مورد اینگونه رفتارها در دنیای سینما شده بود. 

بنوآ ژاکو و ژاک دویون، دو کارگردانی هستند که از سوی جودیت گودرش به اذیت و آزار جنسی متهم شده‌اند. هر دو نفر این اتهام‌ها را رد کرده‌اند. 

حوزه تحقیق و تفحص کمیته پارلمانی فرانسه تنها محدود به دنیای سینما نخواهد بود و دیگر عرصه‌های هنری و فرهنگی از جمله تئاتر، تلویزیون، تبلیغات و مُد را در برخواهد گرفت.

ژرار دوپاردیو، بازیگر سرشناس فرانسوی که با اتهام اذیت و آزار جنسی روبرو است روز دوشنبه از سوی بازپرسان مورد بازجویی قرار گرفته بود. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ژرار دوپاردیو قرار است ماه اکتبر برگزار شود. 

فرانچسکا پاسکینی، نماینده مجلس ملی فرانسه روز پنجشنبه گفت: «زمان این فرا رسیده است که پهن کردن فرش قرمز برای آزارگران متوقف شود.»

کمیته پارلمان فرانسه قرار است ساز و کاری را که به طور بالقوه زمینه‌ساز سوءاستفاده و خشونت در محیط‌های فرهنگی و هنری می‌شود شناسایی کند. این کمیته همچنین قرار است ضمن تعیین قصورهای احتمالی توصیه‌هایی را برای جلوگیری از وقوع سوءاستفاده‌های جنسی در دنیای سینما و دیگر حوزه‌ها مطرح کند.

Email
چاپ
آخرین اخبار