به اعتلای کشورمان معتقدیم

امکان خاکسپاری فرامرز اصلانی در ایران وجود دارد؟ / وزیر ارشاد: باید بررسی شود

آبتاب محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال خاکسپاری فرامز اصلانی در ایران گفت: در جریان وصیت نامه ایشان نیستم، ولی اگر موضوعی باشد به دوستان منعکس شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

Email
چاپ
آخرین اخبار