به اعتلای کشورمان معتقدیم

واکنش ضرغامی به اظهارات علم الهدی: آن ۶۰ درصد و ۴۰ درصد همگی ایرانی هستند و قابل احترام؛ تمرد و عصیان برازنده هیچکس نیست

آبتاب– ضرغامی، وزیر میراث‌ فرهنگی در واکنش به اظهارات علم الهدی درباره کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند نوشت که ۶۰د رصد و۴۰ درصد همه ایرانی هستند. تمرد وعصیان برازنده‌ی هیچکس نیست. حتی اگر در انتخابات اخیر شرکت نکرده باشند. آنهائی که در مشهد و یا حافظیه با قرآن و یا دیوان حافظ تحویل سال را گذرانده‌اند، همگی مردم با فرهنگ ایران زمین هستند و قابل احترام.
ضرغامی، در این باره نوشت: ‏سخنان ‎رهبر انقلاب را به تعارفات نگذرانیم. ۶۰ درصد و۴۰ درصد همه ایرانی هستند. تمرد وعصیان برازنده‌ی هیچکس نیست.
حتی اگر در انتخابات اخیر شرکت نکرده باشند.
آنهائی که در مشهد و یا حافظیه با قرآن و یا دیوان حافظ تحویل سال را گذرانده‌اند، همگی مردم با فرهنگ ایران زمین هستند و قابل احترام.
Email
چاپ
آخرین اخبار