به اعتلای کشورمان معتقدیم

سکینه سادات پاد: هر کس خلاف همدلی عمل کند یا خائن است یا جاهل

آبتاب– سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در توئیتی نوشت: از تعریف‌های سلیقه‌ای مردم دست برداریم. مردم یعنی تک‌تک آحاد جامعه‌ای که می‌توانند محال را ممکن کنند.
بعد از اتمام حجت رهبر انقلاب، هر مسئول و گروهی خلاف همدلی مردم حرف بزند یا عمل کند،یا خائن است یا جاهل! معنای سیاست قطعی نظام همین است. همه موظف به مراقبتیم.
به نظر میرسد این توئیت دستیار رئیسی در واکنش به اظهارات علم الهدی باشد که کسانی که در انتخابات شرکت نکردند را عاصی و متمرد خواند.
Email
چاپ
آخرین اخبار