به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری جشن پایان سال در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از برگزاری جشن پایان سال و تولد فصلی در حضور سالمندان ساختمان لاله مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان مرد به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در مؤسسه خیریه کهریزک.

      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ