به اعتلای کشورمان معتقدیم

انتقادی از جنس نفاق

آبتابحسینعلی میراحمدی- بخش بن رود (استان اصفهان) به مرکزیت شهر ورزنه چند سالی است که به لطف جاذبه های طبیعی خدادادی یکی از کانون های مطرح گردشگری در سطح ملی شناخته‌ میشود که باعث افتخار هر شهروند بخش بن رودی و حتی اصفهانی می باشد که چنین جاذبه هایی در کنار پتانسل مهمان نوازی مردم بخش بن رود همراه است و این باعث افتخار و مباهات است و ما وظیفه داریم از حداکثر ظرفیت های  موجود استفاده نمائیم تا همچون دیگر مسایل اجتماعی من جمله احقاق حقآبه های زیست محیطی و کشاورزی در کنار یکدگیر با اتحاد و همدلی این زنجیره اقتصادی پاک و با ارزش را حفظ و مدیریت کنیم.
متاسفانه، چند روزی است در شبکه های اجتماعی یکی از روستاهای اطراف مسایل و انتقاداتی مطرح شده است که بیشتر بوی نفاق و ایجاد تفرقه از آن استشمام می شود تا نقدهای سازنده زیرا در مسایل مطرح شده نه انتقادی سازنده و منطقی مشاهده میشود و نه پیشنهاداتی کارشناسانه؛ بلکه مطالب همگی بر مبنای افعال نهی کننده و تهدید آمیز و بعضاً با توهین همراه بوده است. موضع انتقاد این عزیزان پیرامون ورودی تپه های ماسه ای بوده که در همین خصوص توضیحاتی در حد شفاف شدن این موضوع را بیان خواهیم نمود، زیرا پرداختن و واشکافی این مهم به دور از زمان و فرصت مجازی می باشد.
سایت واحه یک مجموعه کاملاً شخصی بوده که از سال ۹۰ شروع به فعالیت نموده و در طول این چند سال همیشه با حواشی مختلفی روبه رو بوده است، بطوریکه یکی از مباحث حاشیه ساز در جامعه محلی چالشهای سایت واحه می باشد که متأسفانه و یا خوشبختانه این مجموعه تا کنون چند مرحله تغییرات مدیریتی را شاهد بوده که هر یک از مدیران شرایط و دیدگاه خود را لحاظ داشته اند و در حال حاضر هم مدیریت سایت واحه بر عهده افراد غیر بومی میباشد. لازم به ذکر است که با توجه به خارج بودن سایت واحه از حوزه شهری مدیریت و نظارت سایت واحه و محیط های اطراف آن بر عهده بخشداری بوده، ولی به لحاظ توافق و تفاهم نامه بخشداری و شهرداری و شورای محترم شهر ورزنه مدیریت و نظارت بر تپه های شنی به  عهده شهرداری و شورای شهر محول گردیده است.
لازم به ذکر است که مجموعه گردشگری تپه های شنی به مساحت ۱۷ هزار هکتار می باشد که در حال حاضر دو قسمت مشخص شده را میتوان بازدید و تفریح نمود که یکی سایت واحه و دیگری قست مردمی و یا به عبارت دیگر تحت نظارت بخش که در سالهای قبل و شورای سابق و پیشنهاد و مصوب موقت شورای تأمین استان به لحاظ اتفاقات خاص که در فوق به آن اشاره شد، مقرر گردید تا هر دو مجموعه  تا اطلاع ثانوی ادغام گردند و مدیریت آن به مدیران سایت واحه واگذار شد؛ مشروط به این که از بومیان محلی (ورزنه ای های مقیم ورزنه) ورودی دریافت نگردد که این تفاهم نامه تا چند ماه قبل نیز پابر جا بود ولی مدیران جدید سایت واحه تصمیم گرفتند تا برای قسمتی که شامل ادوات و تجهیزات تفریحی می باشد از کلیه مسافران و حتی بومیان محلی  ورودی گرفته شود و قسمت  مردمی  را برای بومیان رایگان نمایند که این نیز باید مجزا بررسی و بحث شود.

پیشنهادات

هم اکنون با توجه به این که مدیریت واحه تفاهم نامه قبلی را نقض نموده، سایت مردمی نیز باید به حالت قبل برگردد و نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این که با توجه به سرمایه گذاری مدیران سایت واحه در این مجموعه مردم شهر ورزنه و بخش بن رود هیچ گونه انتظار و توقعی مبنی بر این که ورودی سایت واحه برای عموم رایگان باشد را نداشته؛ زیرا خود بومیان سایت مجزا داشته که فعلاً در تصرف موقت مدیران واحه می باشد و درصورت ورود مسئولان بخش و شهر با توجه به نقض تفاهم نامه قبلی باید سایت مردمی به حالت قبل برگردد.
نکته پایانی قسمت اول مردم و فعالان اجتماعی و فرهنگی شهر ورزنه با محترم شمردن انتقادات عزیزان در روستاهای اطراف ضمن دعوت به اتحاد و همدلی پیشنهاد میکنند در صورتی که دوستان  درخواست عدم پرداخت ورودی را دارند نه تنها در تپه ها بلکه دیگر جاذبه های گردشگری ورزنه شوراهای روستا و بخش میتوانند با رایزنی با مدیران سایت واحه و دیگر جاذبه ها به توافقاتی دست یافته که رضایت طرفین را جلب نماید و این که در این شرایط بحرانی و حساس که اقتصاد مردم بخش با کشاورزی و کسب و کار محلی ارتباط مستقیم دارد بخواهیم بر طبل نفاق بکوبیم آن هم از هزاران کیلومتر دورتر از شهر و دیار خود پیشنهاد میکنم تا در شیپور اتحاد بدمید تا شاید در آینده ای نه چندان دور شاهد رونق اقتصاد بخش و همچنین گردشگری باشیم. 
Email
چاپ
آخرین اخبار