به اعتلای کشورمان معتقدیم

میزان مشارکت تهران در انتخابات چند درصد بود؟

آبتاب خبرگزاری مهر، میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات روز گذشته را ۲۴ درصد اعلام کرد.
در انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، ۲۶.۲۴ درصد از تهرانی ها پای صندوق های رای رفته بودند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز میزان مشارکت مردم تهران، ۳۴.۳۹ درصد بود.
با این اوصاف، کمترین میزان مشارکت مردم تهران در یک انتخابات، در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ رقم خورده است.

Email
چاپ
آخرین اخبار