به اعتلای کشورمان معتقدیم

ظریف: اگر توازن به هم بخورد، میدان هم ضرر می‌کند

آبتاب دکتر ظریف وزیر سابق امور خارجه در نشست دانشجویی «نظم جدید در دنیا» گفت: رهبری دو بار قبل از حمله آمریکا به عراق و یک بار بعد از حمله آمریکا به عراق دستور دادند با واشنگتن مذاکره کنم.
بخشهایی از اظهارات دکتر محمدجواد ظریف به شرح زیر است: 
ترکمنچای امضا شد چون بقا در خطر بود. 
اگر رضایتمندی مردم را از دست بدهیم میدان هم ضرر خواهد کرد.
اگر نتوانیم دستاوردهای میدان را در محیط دیپلماسی نهادینه و نقد کنیم میدان هم ضرر خواهد کرد.
شب شهادت سردار سلیمانی من را به برنامه «نگاه یک» در تلویزیون بردند نه سردار سپاه را چون کمتر کسی در ایران روابط من و حاج قاسم را داشت؛ صدا و سیما عاشق چشم و ابروی من که نبود.
اگر سردار سلیمانی نبود توافق «بن» در افغانستان را نداشتیم؛ میدان و دیپلماسی هم افزایی کردند. میدان و دیپلماسی در حکومت مردم در عراق هم افزایی کردند.
 رهبری دو بار قبل از حمله آمریکا به عراق و یک بار بعد از حمله آمریکا به عراق دستور دادند با واشنگتن مذاکره کنم.
Email
چاپ
آخرین اخبار