به اعتلای کشورمان معتقدیم

سلاجقه: اجازه برداشت غیرقانونی خاک هرمز را نمی‌دهیم

آبتاب رئیس سازمان محیط زیست درباره برداشت و فروش بی‌رویه و غیرقانونی خاک هرمز گفت: اگر چنین برداشتی صورت گیرد، حتما باید قانونی باشد و به هیچ وجه اجازه برداشت غیرقانونی نمی‌دهیم چون عرصه و خاک کشور است.
به گزارش برنا، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست درباره برداشت و فروش بی رویه و غیرقانونی خاک هرمز گفت: چنین چیزی به ما گزارش نشده ولی ممکن است ترکیبات این خاک مورد نیاز باشد و در قالب قرارداد قانونی این برداشت صورت گیرد.
سلاجقه افزود: اگر چنین برداشتی باشد، حتما باید قانونی باشد وگرنه غیرقانونی است و به هیچ وجه اجازه برداشت نمی دهیم چون عرصه و خاک کشور است.
Email
چاپ
آخرین اخبار