به اعتلای کشورمان معتقدیم

آلبوم عکس (۴) / دکتر سعید رجائی خراسانی

آبتاب؛ آلبوم عکس زنده یاد دکتر سعید رجائی خراسانی، سفیر و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد.

                   پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ
آخرین اخبار