به اعتلای کشورمان معتقدیم

سلاجقه: دستگاه ها مسئول کاهش آسیب‌های تغییر اقلیم هستند

آبتاب علی سلاجقه در کنفرانس تغییر اقلیم با یادآوری خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی سیل سال ۹۸، اظهار کرد: همچنان به مسئله پیشگیری بهتر از درمان است توجه چندانی نداریم. باید بسیاری از دستگاه ها از جمله وزارت صمت و جهاد کشاورزی گام های اساسی در حوزه جلوگیری از آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در ایران بردارند.
به گزارش تسنیم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این‌که در سازمان محیط زیست و پژوهشکده تغییر اقلیم اقداماتی انجام شده و این موضوع در لایحه مسئله تغییر اقلیم مطرح شده است، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری دستگاه ها برنامه ملی تغیر اقلیم را تدوین کند و دستگاه های اجرایی در این بخش هم باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به این‌که رویکرد دولت در بحث شرایط تغیر اقلیم مشخص است،‌ ادامه داد: بر این اساس باید در چندین بخش اقدامات لازم صورت گیرد که یکی از این بخش ها کیفی سازی سوخت است. تا امروز دولت سیزدهم بیشترین خاموشی فلرها را انجام داده که نقش موثری در بهبود وضعیت محیط زیست داشته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: وزارت صمت هم ملکف به استفاده از برقی کردن خودرو هاست که به نظر می رسد رویکرد وزارت صمت هم در این زمینه مناسب بوده است.

سلاجقه با بیان اینکه در بحث کشاورزی و مصرف آب و استفاده از سموم باید وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را انجام دهد، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقشه الگوی کشت و همچنین ساماندهی چاه‌های غیر مجاز را باید در دستور کار خود قرار دهد.

وی بیان کرد: در زمان حاضر شاهد دگر زیستی تنوع زیستی هستیم، به طوری که این موضوع در قسمت های پایینی جنگل های شمال رویداده است بنابراین برای پیشگیری و جلوگیری از افزایش و تبعات آن باید تمامی دستگاه ها همکاری لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه میانگین مصرف آب در بخش کشاورزی در جهان ۶۰ درصد در بخش کشاورزی است گفت؛ طبق بررسی های صورت گرفته میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ایران بسیار بالاتر از نرم جهانی است بنابراین باید در این بخش از گونه های کم آب بر استفاده کرد.

به گفته وی، تغییر اقلیم مسئله ای است که باید برای جلوگیری از افزایش آن اقداماتی از جمله تغییر روند خورد و خوراک و جلوگیری از اصراف گرایی را انجام داد. کاهش مصرف انرژی و تغییر الگوی مصرف به سمت انرژی های خورشیدی و سرمایه‌گذاری در بحث انرژی بادی را از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

 

Email
چاپ
آخرین اخبار