به اعتلای کشورمان معتقدیم

جهرمی: این موفقیت مبارک ملت بزرگ ایران

آبتاب بهادری جهرمی به پرتاب موفق سه ماهواره واکنش نشان داد.

به گزارش مشرق، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی با اشاره به پرتاب موفق سه ماهواره نوشت:

یازدهمین پرتاب فضایی موفق در دولت سیزدهم با پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی مهدا، کیهان۲ و هاتف۱ با ماهواره‌بر سیمرغ،‌ یک‌ پیام مهم داشت:

«مامی‌توانیم»

امروز اثبات شده هرجا به توانمندی جوان نخبه ایرانی اعتماد کردیم،موفقیت حاصل شده است.

این موفقیت مبارک ملت بزرگ ایران

جهرمی: این موفقیت مبارک ملت بزرگ ایران

 

Email
چاپ
آخرین اخبار