به اعتلای کشورمان معتقدیم

من شهیدم

آبتابمن شهیدم، سروده ای جدید از حجت بقایی منتشر شد.

من شهیدم، رفته ام بهر وطن

نیست بر گردنت حقی زمن

من شهیدم با تو من را کار نیست

می روی هرجا می گی این دیگه کیست؟

من شهیدم سینه ام بر روی خاک

دشمن مردم نموده چاک چاک

من شهیدم نام من در یاد نیست

نام عاشق ، لایق بر باد نیست

من شهیدم عشق ما را یاد کرد

من شدم معشوق و عشق فریاد کرد

من شهیدم جان برایم هدیه بود

مادرم عشقم به قلبش تکیه بود

من شهیدم یک امانت از خدا

صد هزاران تن به ایرانم فدا

جان فدا کردم به ناموس وطن

عاشقم راه حسین و تهمتن

من شهیدم خفته ام در زیر خاک

هر که خواهی تو بگو، کس را چه باک

من شهیدم خاک من را در ربود

هر که در افلاک هست نامم ستود

من شهیدم نام من هست جاودان

تا که باشد وطنم در هر زمان

Email
چاپ
آخرین اخبار