به اعتلای کشورمان معتقدیم

به مناسبت روز زن و روز مادر زیارت فاطمه اخری منتشر شد‎

آبتاب– زیارت فاطمه اخری، سروده ای جدید از حجت بقایی به یاد دختر غریب امام موسی کاظم در رشت، به مناسبت روز زن و روز مادر منتشر شد.
رفته بودم چند روزی بهر کار
مرقدی در وسط رشته بازار
مرقدی که خیلی هم محترم است
افتخار صیقلان این حرم است
صاحب این مرقد خواهر امامه
هم نام شد با حضرت فاطمه (س)
او دختر موسای کاظم شده
رشت به مرقدش ملازم شده
شوکت و عزت همین گیلانه
موجب برکت صیقلانه
آمد برای زیارت برادر
شهید شدو غریب شدو دربه در
زیارت مشهد اگر خواستی
خواهر امام هم غریبه راستی
بیا به رشت هم برای سیاحت
هم تو ببر کمی ثواب زیارت
شهرداری،صیقلان،بازار رشت انتها
مرقد با کرامت فاطمهء اخری
Email
چاپ
آخرین اخبار