به اعتلای کشورمان معتقدیم

دکتر بقایی کارگاههای مدیریتی به سبک اساتید و مدیران ایرانی طراحی و اجرا می کند

آبتاب دکتر حجت بقایی گفت: راستش برای جواب به آدمها که نمی توانند پرواز عقابها را ببینند می خواهم پرواز را نمایش دهم و به همین جهت دوست دارم اساتیدم را درخشان تر کنم و من وظیفه دارم تا من هستم نام ایشان باشد. من هرچه دارم از اساتیدم است ولاغیر! 

به گزارش روابط عمومی موسسه بین المللی آرازتکاوران ویرا، دکتر بقایی (مدیریت اجرایی و روابط عمومی موسسه آراز تکاوران ویرا) در پایگاه اطلاع رسانی شخصی خود نوشت: چند وقتی است به ذهنم رسیده برای زنده نگه داشتن نام اساتیدم بر اساس خاطراتی که از ایشان دارم مجموعه کارگاههایی را طراحی کنم.

برای اجرایش احتمالا فرصت نشود، کتاب هم که اصلاً ولی خوب شاید به صورت مقاله منتشر کنم. 

شایان ذکر است که تمامی این کارگاهها و سمینارها انحصاراً محصول تلاش تیم همکاران حجت بقایی است انحصاری

مدیریت به سبک استاد حمید سمندریان / نمایش به سبک استاد حمید سمندریان 

مدیریت به سبک دکتر علیرضا سلمانیان نوکابادی 

فیلمسازی به سبک استاد نادر ابراهیمی / مدیریت به سبک استاد نادر ابراهیمی 

مدیریت به سبک استاد دکتر محمدرضا معماری / مستندسازی به سبک استاد محمدرضا معماری

مدیریت به سبک شهید بامتی طوسی / البته من به شهید بامتی طوسی خیلی مدیونم 

مدیریت به سبک شهید حسین کیانی 

بازیگری به سبک استاد عادل رقابتی / (بازیگری سکانسی) یا (چگونه نقش کوتاه را تاثیرگذار بازی کنیم)

مدیریت به سبک سردار شهید صیاد شیرازی / (چند برخورد کوتاه و تاثیر فوق العاده، آخرین برخوردش مرا قانع کرد که باید نامش را به خاطر بسپارم، نصایح آخرش فوق العاده بود برای من، سه روز یا دو روز قبل از شهادت آخرین گفتگوی خودمانی را با شهید داشتیم و پشت دوربین درسهایی گرفتم که برای نسل بعدی باید بماند.)

فیلمسازی به سبک شهید آوینی / (طراحی از نگاه خودم است، تجربه حدود سه سال برخورد با شهید آوینی در آغاز مسیر خبرنگاری و مستندسازی.)

مدیریت به سبک استاد پروفسور کاظم معتمدنژاد و باقی اساتیدم که به بهانه های مختلف از ایشان یاد خواهم کرد. 

و مدیریت به سبک سردار (این را مجبورم از اسامی استفاده نکنم. ولی شیوه های مدیریتی برخی از ایشان را در کتب مدیریتی خوانده ام و من نتیجه مدیریت ایشان را دیده ام. چه در دانشگاه امام رضا (ع) و چه در دانشکده نیروی هوایی و چه در دوران همکاری پژوهشی ام با نیروی انتظامی و . . .)

و مثلاً در کارگاههایم از روشهای مدیریتی مدیرانی چون غلامحسین کرباسچی – دکتر بهروز گرانپایه – دکتر محمدجواد ایروانی – مهندس مهدی مفیدی – دکتر علی آقامحمدی – مهندس علیرضا خاتمی – دکتر نادر طالب زاده – دکتر محمود احمدی افزادی – مهندس اصغر میدانی – مهندس علی ضیایی – و مدیران فوق العاده دیگر …

دوست و استادی امر کردند که برای استاد علی حاتمی و استاد محمدعلی فردین هم کارگاههایی طراحی کنم، البته ایشان دوست دارند خودشان ان را اجرا نمایند، در اولین فرصت انجام خواهد شد.

گمان می کنم می شود از نمونه_های ایرانی مدیریت هم مثالهایی زد تا برخی افراد بدانند که مدیریت فقط برای غرب نیست، در شرق هم مدیرانی هستند که بسیار موفقند.

Email
چاپ