به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری هفتمین نشست کشورهای عضو مجمع تمدن‌های کهن

آبتاب هفتمین نشست کشورهای عضو مجمع تمدن‌های کهن، روز پنج شنبه ۳۰ آذر با حضور دکتر امیرعبداللهیان و به ریاست کشورمان در تهران برگزار شد.

در این نشست، مقامات و نمایندگان ۱۰ کشور عضو مجمع تمدن‌های کهن حضور داشتند.

دکتر امیرعبداللهیان در سخنان خود در این نشست، با تاکید بر اینکه ابتکار ایجاد مجمع تمدن‌های کهن اقدامی‌برای ایجاد جهانی فرهنگی تر و صلح آمیزتر بوده، همکاری بین تمدنی را یک عنصر قدرت نرم کشورهای عضو برشمرد که می‌توان از آن برای معرفی گفتمانی جدید در عرصه جهانی و کمک به حل معضلات مشترک بشری استفاده نمود.

وزیر امور خارجه یکی از ماموریت های تمدن‌های کهن را مقابله با گفتمان برتری جویی، استیلا، انحصارگرایی و نژادپرستی برشمرد و تاکید نمود جهان امروز همچنان از آثار گفتمان سلطه طلبی و خشونت، استفاده ابزاری از اصول و هنجارهای بین المللی و استانداردهای دوگانه رنج می‌برد.

دکتر امیرعبداللهیان در ادامه، وضعیت غم انگیز در غزه را توصیف نمود و با اشاره به تاریخ بیش از ۷ دهه اشغالگری که یک تاریخ زنده و همچنان در جریان است و جنایات رژیم جعلی اسراییل ، سکوت تایید آمیز برخی مدعیان جهان قاعده‌-محور و مدعی حقوق بشر را شدیدا مورد انتقاد قرار داد.

دکتر امیرعبداللهیان اقدامات رژیم صهیونیستی در کشتار بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم غزه و آواره کردن آنها و اقدامات رژیم اسرائیل در محو آثار فرهنگی و تمدنی اسلامی در قدس شریف و غزه را محکوم کرد و تاکید نمود انتظار می رود کشورهای دارای تمدن کهن ضمن محکوم کردن این جنایات، از تمام ظرفیت های خود برای توقف این وضعیت و محاکمه جنایتکاران جنگی در یک دادگاه بین المللی استفاده نمایند.

وزیر امور خارجه در ادامه، با محکوم کردن توهین به کتب آسمانی و قرآن کریم، تاکید کرد انتظار می رود دولتهای مسئول با جرم انگاری و پیگرد عاملان این اقدامات، نقش خود را در حفظ تعامل و تفاهم تمدنی، فرهنگی و دینی میان ملتها ایفا نمایند.

مجمع تمدن‌های کهن مرکب از ده کشور جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، ایتالیا، بولیوی، پرو، چین، عراق، مصر، مکزیک و یونان، از سال ۲۰۱۷ تشکیل شده و جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۳ ریاست دوره ای و میزبانی این مجمع را بر عهده داشت.

Email
چاپ
آخرین اخبار