به اعتلای کشورمان معتقدیم

عشق یعنی؟

آبتاب به مناسبت ایام فاطمیه ۱۴۰۲ شعر و مرثیه (عشق یعنی) از سروده های دکتر حجت بقایی منتشر شد.
دکتر بقایی در رونمایی از این اثر اصلاحاتی به مناسبت ایام فاطمیه انجام دادند.

عشق یعنی؟

عشق یعنی خلوت بی ادعا
کوچه های خلوت و مرد دعا
کوچه های خلوت و باری به دوش
روشنی بخش چراغهای خموش
عشق یعنی حافظ مولا شوی
یا چو مولا ، شاهد زهرا شوی
عشق یعنی علم و حلم فاطمی
شرم دارد از ستم بر خاندانت عالمی
عشق یعنی مرد باشی در زمین
حرف دشمن را نگویی تو به کین
عشق یعنی بهر دین سر می دهی
اهل بیت پاک و اکبر می دهی
عشق یعنی آب را حیران کنی
تشنگی خود ز خود پنهان کنی
راس مولا را به نیزه کن نگاه
بر شهیدان یادگاری و گناه
عشق یعنی باقر علم بشکافته
از برای علم جعفر ساخته
عشق یعنی جعفری صادق شده
رهبری شیعه را لایق شده
عشق یعنی کظم غیظ موسوی
عمر دنیائیت به زندان می روی
عشق یعنی تو غریبی در زمین
سرزمین فارس را عین الیقین
عشق یعنی با برادرهای خود
می روی مشهد سوی مولای خود
لیک در قم مرقدت برپا شود
بهر پا بوسی تو دعوا شود
عشق یعنی لایق مشهد شدن
بین کفر و دین به مثل سد شدن
عشق یعنی هادی (ع) مردم شوی
در کرامت ناجی مردم شوی
عشق یعنی چون حسن عسکری (ع)
بهر دین خود به زندان سر بری
عشق یعنی اشتیاق روی یار
هر مکان در هر گذار در انتظار
عشق یعنی غیبت از یاران خود
انتظار سرور پنهان خود

Email
چاپ